top of page
Elsebeth Sommer 
Født i 1961, bosat i Midtjylland 

Jeg er vokset op på landet i den midtjyske natur. Allerede dengang som barn gjorde jeg erfaringer med at åbne sanserne, når jeg færdes i landskabet. 

 

Senere i livet har jeg rejst i Mellemøsten, Indien, Nepal og Bhutan. Det er inspirerende at gå i bjerglandskaber i den vilde, uberørte natur. Landskabernes aflejringer og materialer peger på, at vi er omgivet af universet.

 

Jeg husker stadig den rene luft, som er i Bhutan. Landet har bemærkelsesværdige, store arealer med vild, uberørt natur  som bjerge og skovområder, og der er mange tusinde forskellige plantearter.

   

Rejsernes indtryk sidder i kroppen som en vibration, der skal tages vare på ved at male og skabe. I maleprocessen gengives og struktureres min undren over den oprindelige naturs rytmer, bevægelser og farver. Det ser jeg som en cyklus af liv og død. Naturen viser os den store sammenhæng mellem alt levende, som handler om, at vi hænger sammen. Vi lever på den samme klode, er påvirket af de samme naturkræfter. Vi vandrer i de samme skove og trækker det samme vejr. 

 

Jeg er optaget af menneskers påvirkning af kloden og af tidens   klimaudfordringer. Vi mennesker lægger ofte stor vægt på “min individuelle historie”. Der er en tendens til at se verden ud fra et personligt perspektiv. Et andet perspektiv er, at vi hænger sammen. 

Ubalancen i klimaet har for eksempel den konsekvens, at den berører alt levende - også dem, der ikke forurener.  

Kernen af inspiration i arbejdet med maleri, får jeg gennem den undervisning, som jeg modtager af min spirituelle lærer Anne Sophie Jørgensen.   

I mange af malerierne har jeg anvendt silketryk og træsnit, som er ældgamle teknikker inden for faget. I silketryk starter jeg for eksempel med et foto af et træ fra naturen. Billedet bearbejder jeg i mange lag, inden det bliver til et færdigt tryk på lærredet. Gennem den proces får jeg mulighed for at gengive og vinkle virkeligheden på forskellige måder, for eksempel som prikker eller pixels i billedet. Derved kan form skildres flydende og malerisk på en anden måde end et fotografi, som jo er et øjebliksbillede. 

 

Jeg vælger mine materialer med sanserne. Det styrker dialogen mellem maleriet, naturen og mig. Somme tider anvender jeg kobber, guld, sølv og sand som bund for de forskellige tryk, som er laktryk, træsnit og silketryk.

bottom of page